În ajutorul agenţilor economici

News

Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

LEGEA RM Nr. 1456 DIN 25.05.1993 „Cu privire la activitatea farmaceutică”*

Legea nr. 235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător

Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice

Legea nr. 382 din 06.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor

Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor

Legea nr. 411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii

Legea nr. 552 din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate

Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998

Hotărârea Guvernului nr. 504  din  12.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice

Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 02.07.1997 despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice

Hotărîrea Guvernului nr. 85 din 25.01.2006 cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor"

Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 06.02.2006 cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori

Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24.12.2007 privind carnetul de muncă

Ordinul AMDM nr. A07.PS-01.Rg04-240 din 27.11.2017 Cu privire la aprobarea formularului de declaraţie de propria răspundere

Noutați

24
dec
2020

Dragi colegi,

Feeria sărbătorilor de iarnă să Vă călăuzească mereu, aducîndu-vă sănătate, pace, înțelegere și prosperitate.

21
dec
2020

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale informează despre autorizarea la data de 18.12.2020 a importului preparatului medicamentos Clexane – preparat din grupul heparinelor, inclus în Pro

11
dec
2020

Guvernul Republicii Moldova și-a exprimat înalta apreciere pentru colectivul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu ocazia aniversării a 15 ani de la crearea instituției.

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale