Contacte

News

Director general
                Anticamera

 022-884-300
 022-884-301

Secţia licenţiere activitate farmaceutică

 022-884-255

Serviciu autorizare import/export

 022-884-342

Secţia autorizare activitate farmaceutică GMP, GDP, GPP

 022-884-335

Secţia preţuri

 022-884-314
 022-884-332

Serviciul nimicire medicamente

 022-884-324

Laboratorul pentru controlul calităţii medicamentelor

 022-884-308
 022-884-309
 022-884-310

Comitetul permanent de control asupra drogurilor

 022-884-331
 022-884-331

Serviciul audit intern

 022-884-330

Director general adjunct

 022-884-327

Secţia autorizare medicamente

                Modificări postautorizare
                Primire dosare

 022-884-333
 022-884-250
 022-884-251
 022-884-318

Secţia farmacovigilenţă şi studii clinice

 022-884-328

Secţia reglementare şi evaluare dispozitive medicale

 022-884-305

Secţia management şi supraveghere dispozitive medicale

 022-884-316

Direcţia management instituţional

 022-884-346

Secţia financiar-administrativă

 022-884-334
 022-884-336
 022-884-340

Secţia juridică

 022-884-247
 

Serviciul resurse umane

 022-884-329

Serviciul relaţii internaţionale, reglementare şi strategii

Secţia managementul documentelor
                Ghişeul unic

 022-884-301
 022-884-304

Secţia tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

022-884-326

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media

Noutați

24
dec
2020

Dragi colegi,

Feeria sărbătorilor de iarnă să Vă călăuzească mereu, aducîndu-vă sănătate, pace, înțelegere și prosperitate.

21
dec
2020

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale informează despre autorizarea la data de 18.12.2020 a importului preparatului medicamentos Clexane – preparat din grupul heparinelor, inclus în Pro

11
dec
2020

Guvernul Republicii Moldova și-a exprimat înalta apreciere pentru colectivul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu ocazia aniversării a 15 ani de la crearea instituției.

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale