Hotărîrile Parlamentului, Hotărîrile Guvernului

News

HP RM NR. 1352-XV DIN 03.10.2002 „Cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului”


HG RM NR. 944 din 03.10.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la promovarea etică a medicamentelor”
HG RM NR. 1130 DIN 11.10.2016 „Cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului RM nr. 348 din 26 mai 2014”
HG RM NR. 581 DIN 10.05.2016 „Privind coloranții care pot fi adăugați în medicamentele de uz uman”
HG RM NR. 348 DIN 26.05.2014 „Cu privire la  tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”
HG RM NR. 71 DIN 23.01.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”
HG RM NR. 504 DIN 12.07.2012 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice”
HG RM NR. 720 DIN 10.08.2010 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997”
HG RM NR. 525 DIN 22.06.2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente”
HG RM NR. 128 DIN 06.02.2006 „Cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori”
HG RM NR. 85 DIN 25.01.2006 „Cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor””
HG RM NR. 79 DIN 23.01.2006 „Privind aprobarea Listei substanţelor narcotice conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”
HG RM NR. 920 DIN 30.08.2005 „Cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale”
HG RM NR. 1223 DIN 09.11.2004 „Privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar"
HG RM NR. 1088 DIN 05.10.2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului"
HG RM NR. 777 DIN 08.07.2004 „Despre stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină”
HG RM NR. 603 DIN 03.07.1997 „Despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice”

Noutați

24
dec
2020

Dragi colegi,

Feeria sărbătorilor de iarnă să Vă călăuzească mereu, aducîndu-vă sănătate, pace, înțelegere și prosperitate.

21
dec
2020

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale informează despre autorizarea la data de 18.12.2020 a importului preparatului medicamentos Clexane – preparat din grupul heparinelor, inclus în Pro

11
dec
2020

Guvernul Republicii Moldova și-a exprimat înalta apreciere pentru colectivul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu ocazia aniversării a 15 ani de la crearea instituției.

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale