Informaţii despre proiect

News

  • Cadrul general

Primul proiect Twinning a fost lansat în mai 1998 drept unul dintre instrumentele de bază ale Uniunii Europene pentru consolidarea instituțiilor publice, în vederea oferirii asistenței țării beneficiare prin modernizarea și reorganizarea administrației publice, dezvoltarea resurselor umane și armonizarea legislației și a prevederilor la aquis-ul comunitar.

În acest sens, UE a conceput Twinning-ul drept instrument de cooperare administrativă între administrațiile publice a țărilor beneficiare și instituțiile țărilor membre ale UE, avînd drept scop asistența și transferul de cunoștințe cu privire la aplicarea și implementarea aquis-ului Uniunii Europene.

  • Informații generale despre proiect

Obiectivul general al proiectului Twinning finanțat de către Uniunea Europeană “Consolidarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale ca agenție de reglementare in domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice” este implementarea deplină și corectă a aquis-ului UE în domeniul medicamentelor și a dispozitivelor medicale, și pregătirea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru aderarea la comunitatea agențiilor de reglementare în calitate de partener cu drepturi egale.

Proiectul, în valoare de 1 100 000 EUR, finanțat din fondurile UE, va fi implementat pe durata a 24 de luni, având drept scop consolidarea activității AMDM în materie de fabricare și punere pe piață a produselor medicamentoase, farmacovigilență, distribuirea și stabilirea prețurilor, precum și în raport cu dispozitivele medicale în vedere supravegherii pieței, vigilenței, înregistrării, studiilor clinice și activității farmaceutice.

La finalizarea proiectului finanțat din fonduri Europene, Agenția va fi înzestrată cu capacități de nivelul celor din instituțiile similare din statele membre UE, iar pacienții vor avea posibilitatea să beneficieze de medicamente și dispozitive medicale de calitate mai bună, mai sigure și mai eficiente.

Noutați

30
apr
2021

Stimați cetățeni, dragi colegi,

12
apr
2021

Dat fiind interesul sporit ce se atestă în spaţiul public în ultimele zile faţă de informaţiile despre vaccinul CoronaVac, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) vine cu următoare

24
mar
2021

Reprezentanți ai Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în colaborare cu Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Consiliul Audiov

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale