Ordine ale Ministerului Sănătăţii

News

ORDINUL MSRM NR.211 DIN 21.03.2018 "Cu privire la sistemul de vigilență a dispozitivelor medicale"

ORDINUL MSRM NR.1490 DIN 27.12.2019 "Cu privire la aplicarea Farmacopeei Europene"

ORDINUL MSRM NR.559 DIN 29.06.2017 "Cu privire la Regulamentul privind autorizarea importului medicamentelor, altor produse farmaceutice, parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase neautorizate în Republica Moldova"

ORDINUL MSRM NR.358 DIN 12.05.2017 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea activităţilor de farmacovigilenţă"

ORDINUL MSRM NR.765 DIN 06.10.2016 "Cu privire la modificarea anexei la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 959 din 01 octombrie 2012"

ORDINUL MSRM NR.696 DIN 12.09.2016 "Cu privire la completarea anexei nr.3 a ordinului Ministerului Sănătății nr. 605 din 27 iulie 2016"

ORDINUL MSRM NR.648 DIN 12.08.2016 "Cu privire la reglementarea autorizării desfășurării studiilor clinice în Republica Moldova"

DISPOZIȚIA MS NR. 422-D DIN 06.07.2016 "Cu privire la semnarea acordurilor Adiționale la contractele de achiziții pentru programele naționale și speciale de sănătate"

ORDINUL MSRM NR. 300 DIN 21.04.2016 "Cu privire la retragerea certificatului de înregistrare a medicamentului Bioparox, spray nazal/orofaringian, soluţie 50 mg (0,5 mg/doză), 10 ml (100 doze) N 1"

ORDINUL MSRM NR. 251 DIN 08.04.2016 "Cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Ordinul MS nr. 739 din 23 iulie 2012"

ORDINUL MSRM NR. 58 DIN 29.01.2015 "Cu privire la modificarea şi completarea ordinului ministerului sănătăţii nr. 739 din 23.07.2012 "Cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi introducerea modificărilor postautorizare"

ORDINUL MSRM NR. 755 DIN 29.09.2015 "Cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1400 din 09.12.2014 "Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de distribuţie a medicamentelor (GDP) de uz uman"

ORDINUL MSRM NR. 1400 DIN 09.12.2014 "Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de distribuţie a medicamentelor (GDP) de uz uman"

ORDINUL MSRM NR. 828 DIN 20.08.2014 "Cu privire la retragerea certificatelor de înregistrare a medicamentelor cu forma farmaceutică cu administrare rectală, supozitoare cu doza de 10 mg şi 60 mg, care conţin substanţa activă "domperidonă"

ORDINUL MSRM NR. 712 DIN 28.07.2014 "Pentru completarea şi modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013 "Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman"

ORDINUL MSRM NR. 582 DIN 30.06.2014 "Cu privire la înregistrarea dispozitivelor medicale"

ORDINUL MSRM NR. 1450 DIN 14.12.2013 "Cu privire la utilizarea medicamentelor care conţin substanţa activă Tolperisonum"

ORDINUL MSRM NR. 1366 DIN 28.11.2013 "Cu privire la suspendarea certificatelor de înregistrare a medicamentelor cu administrare orală care conţin substanţa activă "ketoconazol"

ORDINUL MSRM NR. 1304 DIN 18.11.2013 "Cu privire la suspendarea certificatului de înregistrare a medicamentului Gynipral (DCI - Hexoprenalinum) comprimate 0,5 mg, nr. înreg. 13858 din 03.03.2009, producător Nycomed Austria GmbH, Austria"

ORDINUL MSRM NR. 1024 DIN 25.09.2013 "Cu privire la autorizarea fabricaţiei medicamentelor de uz uman în Republica Moldova"

ORDINUL MSRM NR. 192 DIN 28.02.2013 "Cu privire la cerinţele pentru specificaţiile de calitate a medicamentelor în Republica Moldova"

ORDINUL COMUN AL MS ŞI CNAM NR. 492/139 A DIN 22.04.2013 "Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală"

ORDINUL MSRM NR. 309 DIN 26.03.2013 "Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman"

Ordinul AMDM Nr. 24 din 04.04. 2013 cu privire la aprobarea Ghidului privind buna practică de fabricație (GMP) de uz uman

ORDINUL MSRM NR. 739 DIN 23.07.2012 "Cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi întroducerea modificărilor postautorizare"

ORDINUL MSRM NR. 960 DIN 01.10.2012 "Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor"

ORDINUL MSRM NR. 959 DIN 01.10.2012 "Cu privire la asigurarea accesului populaţiei la medicamente şi dispozitive medicale de importanţă socială"

ORDINUL MSRM NR. 521 DIN 01.06.2012 "Privind controlul de stat al calităţii medicamentelor"

ORDINUL MSRM NR. 767 DIN 11.10.2011 "Privind procedura de autorizare de punere pe piaţă a medicamentelor fabricate în conformitate cu Regulile de Bună Practică de Fabricaţie (GMP)"

ORDINUL MSRM NR. 605 DIN 25.07.2011 "Cu privire la interzicerea prescrierii, preparării şi eliberării formei extemporale "Maturinol" şi a variaţiilor acesteia"

ORDINUL COMUN AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII ŞI SERVICIULUI VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA NR. 834/452-0 DIN 24.12.2010/21.12.2010 "Cu privire la modificarea şi completarea ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Serviciului Vamal nr. 392-o/420 din 31.10.2008/12.11.2008 "Cu privire la modificările modului de vămuire a produselor farmaceutice"

ORDINUL MS RM NR. 770 DIN 22.11.2010 "Cu privire la clasificarea medicamentelor autorizate în Republica Moldova"

ORDINUL MS RM NR. 615 DIN 07.09.2010 "Cu privire la prelungirea termenului de desfăşurare a licitaţiei"

ORDINUL MS RM NR. 108 DIN 24.04.2009 "Cu privire lа petrecerea lunarului de promovare а utilizării raţionale а medicamentelor"

ORDINUL MS RM NR. 89 DIN 08.04.2009 "Cu privire la modificarea şi completarea ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 60 din 21.02.2008 „Cu privire la Regulamentul provizoriu al Secţiei asistenţă cu medicamente şi dispozitive medicale (farmacie) a Centrului Medicului de Familie şi filialelor ei"

ORDINUL MS RM NR. 420/392-0 DIN 31.10.2008 "Cu privire la modificările modului de vămuire a produselor farmaceutice"

ORDINUL MS RM NR. 100 DIN 10.03.2008 "Cu privire la Normativele de personal medical"

ORDINUL MS RM NR.60 DIN 21.02.2008 (MODIFICAT PRIN ORDINUL MS NR.89 DIN 08.04.2009) "Cu privire la Regulamentul provizoriu al Secţiei asistenţă cu medicamente şi dispozitive medicale (farmacie) a Centrului Medicului de Familie şi filialelor ei"

ORDINUL MS RM NR. 201 DIN 24.05.2007 "Cu privire la punerea în aplicare a Normelor de calcul a necesităţilor de medicamente şi consumabile parafarmaceutice pentru acordarea ajutorului medical în caz de situaţii excepţionale"

ORDINUL MS RM NR. 162 DIN 23.04.2007 "Cu privire la aprobarea regulamentului şi listei medicamentelor esenţiale în Republica Moldova"

ORDINUL MS RM NR. 112 DIN 27.03.2007 "Cu privire la interzicerea preparării soluţiilor pentru administrarea parenterală în cadrul farmaciilor de spital"

ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII NR. 111 DIN 20.03.2007 "Cu privire la asigurarea inofensivităţii şi utilizării raţionale a medicamentelor"

ORDIN MS RM NR. 34 DIN 10.05.2007 "Cu privire al aprobarea termenilor de implementare a Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor”SIA (NSM)"

ORDINUL MSPS RM NR. 287 DIN 12.07.2006 "Cu privire la utilizarea raţională a medicamentelor"

ORDINUL MSPS RM NR. 271 DIN 04.07.2006 "Cu privire la aprobarea Clasificatorului medicamentelor înregistrate în Republica Moldova"

ORDINUL MSPS RM NR. 188 DIN 11.05.2006 "Cu privire la activitatea de examinare, omologare şi înregistrare a suplimentelor alimentare"

ORDINUL MSPS RM NR. 84 DIN 23.02.2006 "Cu privire la specialiştii principali a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale"

ORDINUL MSPS RM NR. 68 DIN 08.02.2006 "Despre implementarea sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor"

ORDINUL MSPS RM NR. 28 DIN 16.01.2006 "Cu privire la păstrarea medicamentelor, produselor parafarmaceutice şi articolelor cu destinaţie medicală"

ORDINUL MSPS RM NR. 23 DIN 12.01.2006 "Cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi întroducerea modificărilor postautorizare"

ORDINUL MSPS RM NR. 22 DIN 12.01.2006 "Cu privire la modificarea Ordinului MS RM nr.10 din 14.01.2002 „Cu privire la desfăşurarea studiului clinic al medicamentelor în Republica Moldova"

ORDINUL MSPS RM NR. 21 DIN 12.01.2006 "Despre aprobarea criteriilor de apreciere a statului legal al medicamentelor privind livrarea lor din farmacii"

ORDINUL MSRM NR. 20 DIN 12.01.2006 "Cu privire la monitorizarea reacţiilor adverse ale medicamentelor şi altor produse farmaceutice în Republica Moldova"

ORDINUL MS RM NR. 11 DIN 06.01.2006 "Privind autorizarea importului produselor farmaceutice neînregistrate în Republica Moldova"

ORDINUL MS RM NR. 10 DIN 06.01.2006 "Cu privire la supravegherea calităţii formelor medicamentoase preparate în farmacii"

ORDINUL MS RM NR. 9 DIN 06.01.2006 "Cu privire la nimicirea inofensivă a medicamentelor cu termen de valabilitate expirat, contrafăcute, cu deficienţe de calitate sau fără documente de origine (însoţire)"

ORDINUL MSPS RM ŞI CNAM NR. 489/215-A DIN 27.12.2005 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului în condiţii de ambulator a unor maladii cronice cu diagnosticul confirmat în stadiul de acutizare, acordat de medicul de familie şi echipa sa"

ORDINUL MSRM NR. 366 DIN 07.12.2004 "Cu privire la Instrucţiunea privind aplicarea normelor Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare"

ORDINUL MSRM NR. 365 DIN 07.12.2004 "Privind autorizarea importului produselor farmaceutice neînregistrate în Republica Moldova"

ORDINUL MSRM NR. 109-P DIN 06.12.2004 "Cu privire la aplicarea Nomenclatorul profesiilor şi funcţiilor cu condiţii vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar"

ORDINUL MSRM NR. 12 DIN 20.01.2004 "Cu privire la achiziţionarea produselor farmaceutice şi articolelor de tehnică medicală pe bani publici"

ORDINUL MSRM NR. 71 DIN 03.03.1999 "Cu privire la păstrarea, evidenţa şi eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante, toxice şi psihotrope"

Noutați

30
apr
2021

Stimați cetățeni, dragi colegi,

12
apr
2021

Dat fiind interesul sporit ce se atestă în spaţiul public în ultimele zile faţă de informaţiile despre vaccinul CoronaVac, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) vine cu următoare

24
mar
2021

Reprezentanți ai Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în colaborare cu Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Consiliul Audiov

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale