Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a adus un omagiu fondatorilor instituției


Conducerea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a organizat în contextul celor 30 de ani de la crearea instituției, un eveniment, prin care a adus un omagiu personalităților marcante care au stat la baza creării Agenției.  

Directorul general al Agenției Medicamentului și Dispozitvelor Medicale, doamna Silvia Cibotari a subliniat că „Evenimentul are o semnificație importantă pentru instituție, motiv fiind că în anul 1991, primii 10 absolvenți ai Facultății de Farmacie și 10 absolvenți de la alte facultăți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost repartizati la serviciu, pe atunci, în cadrul Centrului farmaceutic, științific și de producție. Scopul primordial al Centrului farmaceutic, științific și de producție era axat pe producerea medicamentelor autohtone”.

În data de 01 august 1991 a fost fondat Centrul Național Științifico Practic și de Producție - instituție strategică de dezvoltare a domeniului farmaceutic. Totodată, menționăm că la baza creării instituției a stat implicarea și dedicația cu desăvârșire a profesorului, doctor habilitat în medicină Boris Parii, fondatorul instituției, în prezent Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, fiind director în perioada anilor 1991-2005.  A fost o personalitate marcantă în comunitatea medicală și farmaceutică din țara noastră, dar și peste hotare. Vocaţia de savant şi de inventator, alături de cea de conducător au fost simbolurile existenţei şi ale menirii sale. Profesorul, savantul și filosoful Boris Parii a deținut 15 brevete de invenție și a fost premiat cu medalia de aur la saloanele de invenții din Elveția, Bruxelles, etc.

Pe parcursul activității sale, Boris Parii a pledat pentru dezvoltarea științei și producției farmaceutice autohtone și pentru un sistem farmaceutic modern. La inițiativa și insistența sa a fost creat Institutul Național de Farmacie, s-a construit un bloc de laboratoare, a fost modernizat Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor, au fost aprobate regulile de bună practică în studiul clinic, care au favorizat aplicarea standardelor internaționale de calitate.

Nu putem să nu amintim și despre profesorul Vasile Procopișin „patriarhul domeniului farmaceutic din Republica Moldova” un nume de referință și de o importanță semnificativă care a dedicat 40 de ani din viață domeniului farmaceutic și de cercetare, iar în teza sa de doctor a abordat exhaustiv principiile integrării asistenței farmaceutice cu cea medicală pentru perfecționarea domeniului de ocrotire a sănătății.

Domeniul farmaceutic din țara noastră a fost marcat, inclusiv de savantul Filip Babilev, care a completat tezaurul științific a farmaceuticii naționale cu peste 200 de lucrări științifice, inclusiv 5 monografii și un manual. Este fondatorul Laboratorului de Stat pentru Controlul și Certificarea Medicamentelor din Republica Moldova, actualmente Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor, subdiviziune a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Menționăm că Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale este recunoscută pe plan internaţional, ca fiind o instituţie pe deplin capabilă să răspundă exigenţelor impuse de consolidarea statutului de autoritate de reglementare în domeniul medicamentului şi a dispozitivelor medicale. Armonizarea continuă a activităţii Agenţiei cu Directivele Europene, corespunde vectorului de dezvoltare a ţării noastre.