AMDM a dat start pregătirilor pentru evaluarea comparativă globală - Global Benchmarking: Timp de o săptămână, specialiștii instituției vor fi instruiți cu privire la modul de utilizare a instrumentului


Timp de cinci zile, specialiștii Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale vor fi instruiți cu privire la utilizarea instrumentului de evaluare comparativă globală - Global Benchmarking Tool, mijlocul principal prin care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) evaluează în mod obiectiv sistemele de reglementare, așa cum este impus de Rezoluția WHA 67.20 privind consolidarea sistemului de reglementare pentru produsele medicale. Trainingul a început luni, 1 august și va dura până vineri, 5 august.

Printre programul workshop-ului se numără:

- Prezentarea obiectivelor și rezultatelor așteptate;

- Prezentarea generală a Sistemului Național de Reglementare pentru Medicamente în Republica Moldova (Sistemul de vigilență; supravegherea și controlul pieței; inspecții și reglementare; controlul calității medicamentelor; supravegherea studiilor clinice, etc;

- Instruire de auto benchmarking și certificare (online pentru c-GBT);

- Revizuirea și actualizarea capacității și maturității de reglementare față de GBT OMS.

Este de precizat că sistemele de reglementare joacă un rol cheie în asigurarea calității, siguranței și eficacității produselor medicale și sunt o componentă esențială a sistemelor de sănătate și contribuie la rezultatele dorite în domeniul sănătății publice și la inovare.

Înaintarea solicitării de efectuare a procedurii de Benchmarking al AMDM va identifica locurile slabe al sistemului și va identifica soluțiile de rezolvare ale acestora, așa încât să fie parcurși treptat toți pașii și să fie atins gradul de maturitate al Sistemului de Management al Calității al Agenției, aliniindu-se în felul dat celor mai înalte standarde de calitate internaționale pe toate segmentele.

Istoric vorbind, OMS a început să evalueze sistemele de reglementare în 1997 folosind un set de indicatori menționați să evalueze programul de reglementare pentru vaccinuri. De atunci, au fost introduse o serie de instrumente și revizuiri. În 2014, au început lucrările privind dezvoltarea unui instrument unificat pentru evaluarea programelor de reglementare a medicamentelor și vaccinurilor, în urma unei cartografieri a instrumentelor existente în uz în cadrul și în afara OMS.

 

Cursul de instruire este organizat cu suportul Biroului OMS din Republica Moldova.