AMDM a fost supusă auditului de supraveghere a Sistemului de Management al Calității


În cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a fost desfășurată procedura auditului extern de supraveghere în corespundere cu Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2015. Acesta reprezintă o evaluare pentru organizaţiile și instituțiile eminente de acte permisive, iar rezultatul auditului reflectă conformitatea instituției și capacitatea de corespundere a domeniului managementului calității la nivel internațional.

Ședințele au fost organizate în premieră, în format online, fiind axate pe interviuri.
Directorul general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Silvia Cibotari a menționat că asemenea sesiuni de interviuri sunt necesare, și oferă posibilitate angajaților AMDM să perfecționeze procedurile operaționale, specifice fiecărui domeniu de activitate, iar scopul fiind îmbunătățirea și organizarea proceselor AMDM, conform standardelor de management în calitate, dar, și pentru creșterea eficienței activităților ca instituție.

La rândul său, auditorul TÜVKarpat, partenerul român al organismului de certificare sisteme de management și personal al TÜV Thüringen e.V. Germania, a apreciat angajamentul și determinarea instituției de a-și consolida și perfecționa în permanență sistemul de management al calității. Totodată, expertul internațional a constatat conformitatea proceselor operaționale a sistemului de management al calității.

Evaluării au fost supuse atât subdiviziunile cheie cât și cele de suport. Expertul a verificat procesele de lucru, inclusiv prin prisma implementării recomandărilor formulate în cadrul misiunilor anterioare, în special, cum a fost organizată activitatea subdiviziunilor în perioada pandemică.

La finele discuției, Directorul general al AMDM, a mulțumit auditorul pentru recomandările formulate în cadrul fiecărei misiuni desfășurate și implicarea în activitatea de audit. Prioritatea esențială a AMDM se axează pe consolidarea statutului de autoritate abilitată cu competenţe de reglementare şi supraveghere în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale, a punctat Silvia Cibotari.