AMDM anunță consultări publice!


Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) anunță lansarea consultărilor publice pe marginea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulilor de bună practică de farmacie (GPP), în conformitate cu Legea Nr. 216 din 20 iulie 2023.

 

În acest context, AMDM încurajează dezbaterea constructivă și implicarea tuturor părților interesate (societatea civilă, reprezentanții industriei farmaceutice, asociațiilor profesionale, organizațiilor non-guvernamentale) să contribuie cu sugestii și comentarii privind proiectul menționat.

 

Prin acest mod ne propunem ca proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulilor de bună practică de farmacie (GPP) să reflecte cele mai bune practici și standarde în domeniul farmaceutic.

 

Termenul limită pentru expedierea sugestiilor și comentariilor: 10 noiembrie 2023.

 

Acestea pot fi trimise la adresa de e-mail: lina.gudima@amdm.gov.md

 

După finalizarea consultării publice, AMDM va analiza toate recomandările, iar cele mai relevante vor fi integrate în versiunea finală a Regulilor de bună practică de farmacie (GPP).