AMDM își propune fortificarea activității Ghișeului Unic și Cancelariei


AMDM își propune fortificarea activității Ghișeului Unic și Cancelariei

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) anunță despre inițierea unui nou proiect de management. Acesta urmează a fi pus în aplicare în cadrul Secției Managementul Documentelor, astăzi, 16 septembrie 2022, fiind stabilite primele segmente ce necesită a fi revizuite și îmbunătățite.

Reprezentanții departamentului au prezentat  în cadrul unei ședințe, la care a participat și conducerea instituției, carențele întâlnite în activitatea Ghișeului, Anticamerei, Arhivei, dar și instrumentele necesare pentru îmbunătățirea activității departamentului, într-o perioada de 8 săptămâni.

Astfel, printre obiectivele și prioritățile de bază ale Secției Managementul Documentelor, ce fac parte din proiect, se numără raționalizarea lucrului la Ghișeul Unic, răspuns la scrisori/solicitări fără întîrzieri, eficientizarea lucrului cu documentele interne, reducerea utilizării hîrtiei și nu în ultimul rînd îmbunătățirea interacțiunii dintre furnizorii/destinatarii informației și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

 

În contextul proiectului de management lansat astăzi, suntem deschiși să primim un feedback (opinie/sugestie) referitor la lucrurile ce se doresc a fi schimbate în activitatea Ghișeului Unic, Anticamerei pe adresa electronica office@amdm.gov.md