DREPT la REPLICĂ


Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), în calitate de autoritate administrativă din subordinea Guvernului, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile pct.11 a Hotărârii Guvernului nr. 71/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, și a art. 91 al Legii nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică, potrivit cărora „Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale este condusă de către un director general, numit și eliberat din funcție de către Guvern”. Respectiv atragem atenția că directorul AMDM, Silvia Cibotari își exercită activitatea în strictă conformitate cu prevederile legale, conform Dispoziției Guvernului nr.150 din 11.11.2020.

Totodată, conform aceluiași pct.11 din HG sus-indicată „Directorul general și directorii generali adjuncți dețin studii superioare farmaceutice și/sau medicale și au o vechime în muncă în domeniul ocrotirii sănătății nu mai mică de 10 ani, în cazul directorului general și, nu mai mică de 5 ani, în cazul directorilor generali adjuncți”.

AMDM condamnă declarațiile dlui Eremei Priseajniuc referitor la faptul că îi este restricționat accesul pe teritoriul instituției, or relațiile de muncă dintre directorul instituției sunt cu Guvernul Republicii Moldova și nicidecum cu actual director al instituției. Restabilirea în funcție a dlui Priseajniuc nu ține de competența AMDM, ci de Guvernul Republicii Moldova, acest lucru fiindu-i explicat dlui Priseajniuc, în prima zi când s-a prezentat pe teritoriul instituției.

Totuși, având în vedere insistența dlui E. Priseajniuc, care încearcă pe orice căi și cu orice preț să discrediteze activitatea AMDM și a directorului instituției, intervenim cu următorul drept la replică: Dna Silvia CIBOTARI, director al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, respinge ferm și categoric acuzațiile lansate asupra sa și a instituției pe care o conduce.

Doamna Silvia Cibotari, a absolvit Facultatea de Farmacie a USMF, a susținut teza de doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar, iar din anul 1991 și-a început activitatea în cadrul Institutului Național de Farmacie, care ulterior a fost reorganizat în Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, iar în calitate de conducător al instituției, permanent s-a condus de principiul legalităţii, care impune respectarea prevederilor actelor normative existente de către toate persoanele juridice de drept public sau privat şi de către toţi angajații AMDM, fapt care a dus la asigurarea în colectiv a corectitudinii şi obiectivității și nicidecum păstrarea în funcții sau promovarea personalului pe linie de partid.
Suplimentar, informăm persoanele interesate că Dna S.Cibotari n-a fost și nici nu este membru a vreunui partid politic.

Totodată, Agenţia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, atrage atenția asupra faptului că dl Eremei Priseajniuc, a fost unicul director al instituției, care n-are studii nici în domeniul medical și nici în cel farmaceutic, numit în funcție strict pe principii politice (link: https://www.sanatateinfo.md/News/Item/9599 - declarațiile dlui E. Priseajniuc).

Important e să prelevăm cadrul legal și să nu uităm că misiunea Agenţiei constă în realizarea politicii statului în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale în scopul promovării şi protejării sănătăţii publice prin asigurarea cu medicamente şi dispozitive medicale de calitate, inofensive, eficiente şi accesibile și nicidecum promovarea și atragerea în jocuri de imagine a instituției pentru ca anumiți adepți și promotori ai ideilor de partid să revină în funcții de conducere cu toate că nu corespund acestora.
Mai mult ca atât, conducerea AMDM la insistența domnului Eremei Priseajniuc de a-și relua activitatea și atribuțiile funcționale, i-a comunicat faptul că în conformitate cu cadrul legal și cu conștiință profesională, vor acționa doar la indicațiile Guvernului, având în vedere că Directorul general asigură şi poartă răspundere pentru realizarea funcțiilor și atribuțiilor Agenţiei, iar schimbarea Directorului general și executarea Hotărârii Judecătorești ține de competența autorității publice emitente a actului administrativ.