ÎN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR ȘI REPREZENTANȚILOR AUTORIZAȚI DE DISPOZITIVE MEDICALE!


Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunță aprobarea noilor ordine AMDM, privind reglementarea în domeniul dispozitivelor medicale,

după cum urmează:

Ordinul AMDM Rg04-000120 din 17.05.2024  cu privire la modificarea temporară a graficului privind programarea pentru depunerea dosarelor spre notificare, înregistrare sau modificare a dispozitivelor medicale in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova pentru perioada 01 iunie - 31 iulie 2024.

Ordinul AMDM Rg04-000123 din 20.05.2024  cu privire la prevederile minime ale acordului dintre producătorului de dispozitive medicale și reprezentantul său autorizat.

Se aprob prevederile minime, ce trebuie să se regăsească în acordul dintre producătorul de dispozitive medicale și reprezentantul său autorizat, în baza legislației în vigoare privind înregistrarea dispozitivelor mediciale pe teritoriul Republicii Moldova conform anexei.

Ordinul AMDM Rg04-000124 din 20.05.2024  cu privire la asigurarea disponibilității dispozitivelor medicale în perioada de tranziție.

Se suspendă radierea din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a dispozitivelor al căror termen de înregistrare a expirat, pentru perioada până la intrarea în vigoare a actelor normative ce transpun noile Regulamente cu privire la dispozitive medicale.

Aceste ordine au drept scop asigurarea continuității disponibilității dispozitivelor medicale esențiale pentru sistemul de sănătate al Republicii Moldova, în contextul tranziției către noile reglementări europene.