Invitație de Presă


Scopul întâlnirii:

Întâlnirea își propune să promoveze colaborarea eficientă și de durată între Autoritățile Farmacopeice Naționale ale țărilor membre Directoratului European pentru Calitatea Medicamentului (EDQM), în vederea dezvoltării și asigurării unui nivel înalt al cerințelor de calitate pentru medicamente. Obiectivul principal este asigurarea accesului populației la medicamente eficiente, inofensive și de înaltă calitate.

Evenimentul va include: 

  • Raportarea activităților desfășurate în 2023 de către Farmacopeia Europeană în colaborare cu Autoritățile Farmacopeice Naționale.
  • Discuții despre actualizările și elaborările de noi monografii farmacopeice, în contextul evoluției industriei farmaceutice și a cerințelor actuale.
  • Stabilirea obiectivelor și planurilor de acțiune pentru perioada imediat următoare și pe termen lung.
  • Facilitarea schimbului de experiență între statele membre EDQM în rezolvarea problemelor legate de calitatea medicamentelor.

Întâlnirea va contribui la consolidarea standardelor farmacopeice și la promovarea sănătății publice în întreaga Europă.