Lansarea discuțiilor publice privind noul proiect al Legii Medicamentelor


Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, a desfășurat consultări publice în cadrul promovării proiectului Legii cu privire la medicamente.

Aceste consultări au implicat diverse părți interesate, evidențiind implicarea esențială a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în procesul de elaborare a proiectului de lege.

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale își exprimă recunoștința față de susținerea acordată de Organizația Mondială a Sănătății în conturarea acestui cadru legislativ primordial pentru sectorul medical.

De asemenea, în cadrul consultărilor au fost evidențiate contribuțiile semnificative ale Asociației Obștești "Inițiativa Pozitivă" din Chișinău, cu un aport în ceea ce privește evaluarea proiectului de lege prin prisma aspectelor legate de accesibilitatea și calitatea serviciilor medicale.

La masa dialogului au fost prezenți și reprezentanți ai Asociația Farmaciștilor din Moldova, Camera de Comeț Americană din Moldova, Asociația producătorilor de medicamente din Moldova, Centrul de achiziții publice centralizate din Moldova, Compania Națională de Asigurări în Medicină. Acești actori cheie din piața farmaceutică au avut posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere și de a contribui la conturarea unui cadru legal adaptat nevoilor și dinamicii sectorului farmaceutic.

Participarea activă la discuțiile publice a acestor asociații și altor entități din industrie, marchează importanța diversității de perspective în elaborarea unui cadru normativ solid.

Comunicatul de presă evidențiază astfel efortul comun al tuturor participanților în susținerea unei legislații consistente și eficace în sfera medicamentelor, având un impact major asupra stării de sănătate publică și a calității vieții pacienților din Republica Moldova


Consultarea proiectului de Lege a Medicamentelor poate fi efectuată AICI.