Modificări privind noile tarife și servicii prestate de AMDM


Astăzi, 31 ianuarie 2024, Cabinetul de miniștri a aprobat modificări și completări la Hotărârea Guvernului nr.348 din 2014, cu privire la tarifele serviciilor prestate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Principalele modificări constau în ajustarea tarifelor pentru serviciile existente prestate de AMDM, cât și completarea Nomenclatorului cu servicii noi.

Astfel, AMDM își propune de a extinde serviciile și a dezvolta domeniului medicamentului și dispozitivelor medicale pe piața farmaceutică a Republicii Moldova asigurând populația cu medicamente și dispozitive medicale calitative.

Noile tarife și servicii aprobate de Guvern, urmează a intra în vigoare la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.