Performanțe la nivel internațional obținute de LCCM


Laboratorul pentru Controlul Calităţii Medicamentelor (LCCM) din cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) pe parcursul a ultimilor 17 ani participă la testele interlaboratoare Studii PTS (The Proficiency Testing Scheme). Din nou, LCCM din cadrul AMDM, continuă să-și confirme statutul înalt, ca Laborator Oficial al Rețelei de Laboratoare Oficiale din Europa, cât și profesionalizmul experților, prin rezultate înalte obținute în cadrul programului studiilor PTS pentru anul 2022.

 

Studiile PTS sunt studii interlaboratoare de măsurare a performanţei profesionale, pe bază de protocoale analitice internaționale organizate în schema de siguranță farmaceutică a consumatorului. Testele menționate, organizate de Directoratul European în Calitatea Medicamentelor( EDQM), au vizat cerințe de determinare a indexului refractometric pentru probele: Glycerol formal, Propylene glycol și triacetin. Rezultatele obţinute confirmă faptul că LCCM activează în strictă conformitate cu standardele europene de calitate

Aprecierea performanţelor, respectiv, a abilităţilor laboratoarelor în a rezolva aspecte cu grad ridicat de dificultate în controlul medicamentelor, are la bază interpretarea rezultatelor obţinute de fiecare laborator, în funcţie de tipul de teste efectuate (teste calitative, cantitative, semicantitative și interpretative). Pentru cele calitative, interpretative și semicantitative rezultatele participanților sunt comparate cu rezultatul dorit, numit și valoarea atribuită, pe baza formulării sau a evaluării experților, iar pentru cele cantitative are loc calcularea performanței prin Z scor. Prin prelucrarea acestor operatori se obţine o valoare integrată, care este expresia capacităţii şi abilităţii profesionale pentru fiecare laborator şi este considerată ca indicator de performanţă înaltă, atunci când, valoarea acestuia este mai mică de „1”. Din datele comunicate de EDQM, în studiul efectuat valorarea obţinută se înscrie în criteriul de performanţă enunţat, Z scorul obţinut este de 0.0 și 0.4, rezultatele acceptabile indicate fiind de până la 2. Este de menționat faptul că la acest test au participat 53 de laboratoare internaționale

Din iulie 2018, LCCM a aderat la Rețeaua Europeană Generală a Laboratoarelor Oficiale de Control a Medicamentelor (General European OMCL Network (GEON), fiindu-i acordat statutul de Laborator Oficial de Control a Medicamentelor din Republica Moldova.