Alte modalități de raportare

Reacțiile adverse pot fi raportate prin apel telefonic sau completând fișele de comunicare ce trebuiesc transmise către AMDM prin e-mail sau poștă: 

Fișa-comunicare pentru pacienți

Fișa-comunicare pentru profesioniști din domeniul sănătății

           Telefon de contact: +373 22 88 43 38

           E-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md 

Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Secția Farmacovigilență și Studii Clinice, str. Korolenko 2/1, Chișinău – 2028

Conform legii Nr. 133 din 08-07-2011, confidenţialitatea datelor de identitate raportate va fi respectată.