Autorizarea import/export de medicamente

Autorizaţia de import a Agenţiei Medicamentului  şi Dispozitivelor Medicale reprezintă o permisiune, eliberată de către stat unui agent economic pentru efectuarea tranzacţiilor de comerţ exterior (import) pe o anumită perioadă de timp şi în limitele indicate în autorizaţie. 

Ordinul Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Nr. Rg-04-000270 din 08.11.2022 "Cu privire la excluderea produselor medicamentoase din Anexa nr.2 Model de anexă (specificație) la contractul vînzare-cumpărare la Autorizație de import, pentru tipul actului permisiv 62 (a) Autorizației de import al medicamentelor: medicamente înregistrate"

Ordinul Agenţiei Medicamentului Nr. 1 din 16.01.2006 "Cu privire la autorizarea importului - exportului de medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice"

Anexa nr.1 Regulament cu privire la modul de autorizare importului - exportului de medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice

             Anexa nr.2 Autorizaţie de import

            Anexa nr.1 Cerere pentru Autorizaţie de import

            Anexa nr.2 Model de anexă (specificaţie) la contractul vînzare-cumpărare

            Anexa nr.3 Raport (model) de utilizare a mostrelor importate

     Ordinul Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Nr. 5 din 04.01.2011 "Privind modificarea şi completarea ordinului Agenţiei Medicamentului Nr. 1 din 16.01.2006 "Cu privire la autorizarea importului-exportului de medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice".

Anexa nr. 1  Permisiune de import a mostrelor de medicamente şi alte produse farmaceutice pentru autorizare(expertiza, omologare şi înregistrare)

Anexa nr. 2  Permisiune de import a mostrelor de medicamente şi alte produse farmaceutice pentru cercetări preclinice, studii de bioechivalenţă şi studii clinice

Anexa nr. 3 Permisiune de import a mostrelor de medicamente şi alte produse farmaceutice pentru publicitate şi promovare în cadrul expoziţii, congrese, conferinţe, simpozioane etc.

 

 

Ordin al AMDM „cu privire la instituirea comisiei privind aprobarea importului unic al medicamentelor cu ambalaje, prospecte și rezumate neautorizate pentru produsele medicamentoase înregistrate” 

Ordin al AMDM „cu privire la importul medicamentelor autorizate cu ambalaj neînregistrat, pe perioada stării de urgență”