Efectuarea plăților

 

HOTĂRÂRE de Guvern Nr. 348 din 26-05-2014 cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

III. Autorizare studii clinice

23.

Autorizare studiu clinic cu medicamente de uz uman, fazele I-III

1 cerere

57989

24.

Autorizare studiu clinic cu medicamente de uz uman, fazele I-III, regim de urgență (10 zile lucrătoare)

1 cerere

115978

25.

Autorizare studiu clinic cu medicamente de uz uman, faza a IV-a

1 cerere

41569

46.

Autorizare studiu clinic cu medicamente de uz uman, faza a IV-a, regim de urgență (10 zile lucrătoare)

1 cerere

83138

27.

Autorizare studiu clinic cu medicamente de uz uman, bioechivalență

1 cerere

46079

28.

Autorizare studiu clinic cu medicamente de uz uman, bioechivalență, regim de urgență (10 zile lucrătoare)

1 cerere

92158

29.

Aprobare amendament substanțial la documentația studiilor clinice cu medicamente de uz uman

1 cerere

9703

30.

Aprobare amendament substanțial la documentația studiilor clinice cu medicamente de uz uman, regim de urgență (10 zile lucrătoare)

1 cerere

19406

 

În legătură cu modificările recente la Hotărârea de Guvern Nr. 348 din 26-05-2014 cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru a evita tergiversarea procesului de aprobare, FIECARE AMENDAMENT SUBSTANȚIAL VA FI SUBMIS CU O CERERE APARTE. Dosarele submise vor fi returnate, dacă o cerere va conține mai multe amendamente substanțiale ce nu au legătură cauzală între ele, adică sunt amendamente substanțiale independente.

Stimate solicitant,

Vă aducem la cunoștință că există modalitatea de plată electronică prin platforma guvernamentală MPay (The Government E-payment Gateway MPay https://mpay.gov.md/Services/Service/AMDM1) – în acest caz informația despre achitarea contului de plată este recepționată de AMDM în timp real, dacă imediat după achitare transmiteți confirmarea plății la adresa de email: marcelina.cebanovschi@amdm.gov.md

Plata electronică poate fi efectuată de persoane fizice și juridice, rezidenți ai RM și nerezidenți.

Informație adițională despre Mpay:

Serviciile Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, disponibile prin Mpay

MPay-Ghid serviciu generic

 Stimate solicitant,

Pentru a beneficia de regimul de urgență în vederea emiterii Avizului pentru Desfăşurarea Studiului Clinic cu Medicamente de Uz Uman sau Avizului pentru Amendament Substanțial la Studiu Clinic cu Medicamente de Uz Uman este necesar să:

-        Indicați pe prima pagină a Scrisorii de Intenție, lângă codul studiului – Regim de URGENȚĂ;

-        În ziua depunerii la ghișeul unic a cererii să transmiteți la adresa marcelina.cebanovschi@amdm.gov.md un mesaj cu următorul conținut ”Solicităm emitere aviz studiu clinic ( sau amendament substanțial) în regim de urgență.”;

-        După achitarea contului de plată transmiteți confirmarea plății la adresa marcelina.cebanovschi@amdm.gov.md;

-        Există modalitatea de plată electronică prin platforma guvernamentală MPay. În acest caz achitarea plății este vizibilă imediat cum ați efectuat plata – fapt ce micșorează simțitor durata procesului de emitere a avizului.