GDP

Cadrul legal:

Activitate de distribuție a medicamentelor de uz uman:

 

Ordinul MS Nr. 1400 din 09.12.2014 cu privire la probarea Regulilor de bună practică de distribuție a medicamentelor (GDP) de uz uman 

 

Alte informații

Graficul inspecțiilor GDP la distribuitorii angro de medicamente din Republica Moldova pentru anul 2024

Lista distribuitorilor de medicamente de uz uman din Republica Moldova certificați GDP

 

Consiliere GMP și GDP

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale salută și încurajeazăză agenții economici, de a prezenta întrebări cu privire la activitățile sale și cadrul de reglementare în care operează. Cu toate acestea, întrebările trebuie abordate prin prisma interpretării și aplicării cerințelor GMP sau GDP.

Întrebările privind documentele emise de alte autorități de reglementare sau organizații internaționale, sau ghiduri tehnice publicate de asociații industriale ar trebui să fie adresate direct la autoritatea de reglementare, organizații sau asociații în cauză.

Având în vedere că actele normative în domeniul implementării GMP sunt armonizate cu cadrul legislativ din CE, rugăm înaintea adresării unui întrebări a consulta compartimentul "question-and-answer page" al site-ului European Medicines Agency.