Informații pentru agenți economici

Scopul Serviciului nimicire medicamente constă în prestarea serviciilor de distrugere inofensivă a medicamentelor cu statut medicamente inutilizabile la solicitarea agenților economici, întreprinderilor farmaceutice, instituțiilor medico-sanitare publice și private, organelor abilitate cu funcții de control, etc.

1.HG Nr. 348 din  26.05.2014 „Cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

2.Ordinul Ministerului Sănătăţii Republicii Moldova Nr. 9 din 06.01.2006 "Cu privire la nimicirea inofensivă a medicamentelor cu termen de valabilitate expirat, contrafăcute, cu deficienţe de calitate sau fără documente de origine (însoţire)"

3.SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

4.Declarația de politică în domeniul calității.

Notă informativă privind procedura de nimicire inofensivă a medicamentelor

Model de cerere către Directorul AMDM

Model de ordin pe intreprindere/instituție