Legislaţie

„Cu privire la modificarea Ordinului MS RM nr.10 din 14.01.2002 „Cu privire la desfăşurarea studiului clinic al medicamentelor în Republica Moldova”
„Cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional ”Urgenţe hipertensive”
„Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului AMDM nr. A07.PS-01.Rg-04-112 din 03.07.2014 "Cu privire la aprobarea procedurilor administrative pentru înregistrarea dispozitivelor medicale”
 „Cu privire la rechemarea produsului medicamentos Oxitocină soluţie injectabilă 5UI/ml 1 ml N5, N5x10, producător Sishui Xierkang Pharmaceutical Co.Ltd., China”
„Cu privire la anularea certificatelor de înregistrare a produselor medicamentoase”
„Cu privire la  tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”
 „Cu privire la completarea listei producătorilor certificaţi în conformitate cu Regulile de Bună Practică de Fabricaţie (GMP), eliberaţi de control serie cu serie”
„Despre aprobarea criteriilor de apreciere a statului legal al medicamentelor privind livrarea lor din farmacii”
„Privind procedura de autorizare de punere pe piaţă a medicamentelor fabricate în conformitate cu Regulile de Bună Practică de Fabricaţie (GMP)”
„Cu privire la modificarea statutlui de calificare pentru eliberare din farmacii a medicamentelor de uz uman”
„Cu privire la specialiştii principali a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale”
„Cu privire la clasificarea medicamentelor autorizate în Republica Moldova”
„Cu privire la utilizarea raţională a medicamentelor”
„Cu privire la modificarea şi completarea ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 60 din 21.02.2008 „Cu privire la Regulamentul provizoriu al Secţiei asistenţă cu medicamente şi dispozitive medicale (farmacie) a Centrului Medicului de Familie şi filialelor ei”
„Cu privire la rechemarea produsului Bromhexin 4 Berlin-Chemie soluţie orală, 4 mg/5 ml, 60 ml N1”
„Cu privire la rechemarea produsului Acid ascorbic sol. inj. 5% 2 ml nr.10 producător ÎM "Farmaco" SA, Moldova” 
„Cu privire la rechemarea produsului Sinupret drajeuri N25x2, seria 0000062317”
Anexa nr.1
„Cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului RM nr. 348 din 26 mai 2014”
„Cu privire la interzicerea prescrierii, preparării şi eliberării formei extemporale "Maturinol" şi a variaţiilor acesteia”
„Cu privire al aprobarea termenilor de implementare a Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor”SIA (NSM)” 
„Cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional ”Moartea subită cardiacă”
„Cu privire la anularea certificatelor de înregistrare a produselor medicamentoase”
„Cu privire la retragerea din piaţa farmaceutică  din Republica Moldova a produsului "Thiogamma 600 injekt, conc./sol. perf., nr. 5 şi nr. 10(5x2)” 
 „Cu privire la prezentarea Certificatului CE sau Declaraţiei de Conformitate CE pentru autorizarea dispozitivelor medicale”
„Cu privire la rechemarea din piaţa farmaceutică din Republica Moldova a medicamentului MIG pentru copii suspensie orală 20 mg/ml 100 ml N1”
„Cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional ”Pneumonia comunitară”
„Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene și la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene”
"Cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi întroducerea modificărilor postautorizare"
„Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale”
„Cu privire lа petrecerea lunarului de promovare а utilizării raţionale а medicamentelor”
„Cu privire la prelungirea termenului de desfăşurare a licitaţiei”
„Legea cu privire la medicamente”
     Anexa nr. 1
     Anexa nr. 2 
     Anexa nr. 3
„Privind moratoriul asupra controlului de stat”
  „Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale”
„Cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor (modificată şi completată prin Hot. Guv. nr. 1011 din 11.09.2007 şi Hot. Guv. nr. 491 din 14.06.2010)”
„Privind modificarea şi completarea ordinului Agenţiei Medicamentului nr. 1 din 16.01.2006 "Cu privire la autorizarea importului-exportului de medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice”
„Despre aprobarea criteriilor de apreciere a statului legal al medicamentelor privind livrarea lor din farmacii”
 „Cu privire la completarea listei producătorilor certificaţi în conformitate cu Regulile de Bună Practică de Fabricaţie (GMP), eliberaţi de control serie cu serie”
„Privind protecţia consumatorilor„
 „Cu privire la anularea punctului 1 a ordinului nr.33 din 29.05.2009 „Cu privire la anularea certificatelor de înregistrare a produselor medicamentoase”
„Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997”
„Legea ocrotirii sănătăţii”
„Legea privind achiziţiile publice”
Cu privire la aprobarea cerinţelor privind structura instrucţiunii pentru administrare, etichetarea ambalajului primar şi secundar al medicamentelor de uz uman şi expertiza lor”
„Privind autorizarea importului produselor farmaceutice neînregistrate în Republica Moldova”
„Cu privire la unele măsuri în vederea definitivării funcţionalităţii Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor”
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente”
„Cu privire la interzicerea recepţionării şi prepararea prescripţiei denumite "Maturinol”
„Privind modificarea şi completarea Legii nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente”
„Cu privire la activitatea farmaceutică”
„Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului"
 „Cu privire la autorizarea truselor de prim ajutor medical din dotarea autovehiculelor”
„Cu privire la păstrarea, evidenţa şi eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante, toxice şi psihotrope”
„Despre implementarea sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor”
„Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”
„Cu privire la dispozitivele medicale”
„Cu privire la completarea listei producătorilor certificaţi în conformitate cu regulile GMP, eliberaţi de control serie cu serie”
„Cu privire la aplicarea Nomenclatorul profesiilor şi funcţiilor cu condiţii vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar”
„Despre stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină”
„Cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori” 
„Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice”
„Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului în condiţii de ambulator a unor maladii cronice cu diagnosticul confirmat în stadiul de acutizare, acordat de medicul de familie şi echipa sa”
„Pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova„
„Legea pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal”
"Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro"
„Privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar"
„Cu privire la rechemarea produsului Amoniac soluţie 10% 10 ml, seria 011110”
„Foaia de parcurs a Agenţiei Medicamentului pentru anii 2012 - 2014” 
„Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”
Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică”
„Privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător„
„Privind aprobarea Listei substanţelor narcotice conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”
„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate”
„Lista medicamentelor pasibile spre eliberare din farmacii fără reţetă (Lista OTC) reevaluată şi aprobată în cadrul Comisiei Medicamentului (Proces verbal nr. 1 din 29.01.2015) în baza ordinului AM Nr. 21 din 12.05.06”
„Cu privire la rechemarea produsului Corvalol, picături orale, soluţie 25 ml, N1”
„Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative”
„Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene și la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene”
„Despre aprobarea plăţilor pentru autorizarea medicamentelor,
„Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I”
„Cu privire la supravegherea calităţii formelor medicamentoase preparate în farmacii”
„Cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale (extras)”
"Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”
„Cu privire la  tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”
Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1135 din 18 septembrie 2003”
„Legea privind evaluarea şi acreditarea în sănătate”
„Cu referire la revizuirea DAN (Monografiilor Farmacopeice sau Monografiilor Farmacopeice Temporare) pentru medicamentele cu conţinut de alcool etilic 96%, fabricate de întreprinderile producătoare de medicamente din Republica Moldova”
„Cu privire la nimicirea inofensivă a medicamentelor cu termen de valabilitate expirat, contrafăcute, cu deficienţe de calitate sau fără documente de origine (însoţire)”
„Privind autorizarea importului produselor farmaceutice neînregistrate în Republica Moldova”
„Cu privire la achiziţionarea produselor farmaceutice şi articolelor de tehnică medicală pe bani publici”
„Cu privire la rechemarea produsului Ultraproct unguent rectal, seriile 94085A, 02093A, 03098B, 11105A, 12112A şi 13115A”
"Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active"
„Privind corespondenţa oficială prin format electronic”
„Cu privire la Instrucţiunea privind aplicarea normelor Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare”
„Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii”
„Cu privire la rechemarea produsului Ketotifen LPH 1 mg comprimate, seriile 1010010146 şi 1020020251”