Lista medicamentelor rebutate

Pentru medicamentele, calitatea cărora nu corespunde prevederilor farmacopeilor în vigoare sau DAN se eliberează “Buletin de analiză”. Aceste medicamente sunt rebutate.

Lista medicamentelor rebutate 2023

Lista medicamentelor rebutate 2022

Lista medicamentelor rebutate 2021

Lista medicamentelor rebutate 2020