Petiții

Procedura de înaintare a petiţiilor

în adresa Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale:

Aveţi posibilitatea de a transmite o petiţie prin intermediul poştei electronice office@amdm.gov.md. Dacă nu dispuneţi de o adresă electronică, expediaţi mesajul prin poştă sau aduceţi acesta în anticamera Agenției Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, situată pe adresa: mun. Chişinău, str. V.Korolenko, 2/1.

Examinarea petiţiilor cetăţenilor adresate Agenției Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare nr. 190-XIII, din 19.07.1994, şi altor acte normative şi legislative.

Informaţie pentru petiţionar:

  • Prin petiţie se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.

  • Petiţiile se examinează în termen de o lună, iar cererile ce nu necesită o studiere şi examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 14 zile de la data înregistrării.

  • Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele şi domiciliul.

  • Petiţia expediată în formatul digital trebuie să corespundă cerinţelor legale faţa de documentul digital.

  • La prezentarea şi examinarea mesajelor electronice este garantată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei furnizate.

  • Mesajele în format electronic vor fi examinate în cazul descrierii concrete a cazului, propunerii sau formulării clare a întrebării.

  • Textul mesajului electronic trebuie să fie elaborat într-o formă laconică.

  • După recepţionarea şi examinarea mesajului, Agenția Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale are dreptul să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare.

  • În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Noutăți