Procedura de evaluare a materialelor publicitare

 

DEFINIȚII

furnizor de publicitate – persoana ce constituie sursa sau obiectul informaţiei publicitare destinate producerii, plasării şi difuzării ulterioare a publicităţii;

 

manifestare ştiinţifico-practică – reuniune planificată, adresată persoanelor calificate să prescrie sau să elibereze medicamente, care este organizată și/sau sponsorizată de către întreprinderile farmaceutice, filialele şi reprezentanţele acestora, precum şi de către alte entităţi împuternicite de acestea, inclusiv congrese, conferinţe, seminare, simpozioane, întruniri destinate activităţii de planificare, educaţie, cursuri, mese rotunde (fiecare denumit „eveniment”), care au scop ştiinţific şi/sau profesional;

 

material publicitar – orice mijloc utilizat cu scopul de a promova prescrierea, distribuirea, eliberarea, comercializarea sau consumul medicamentelor;

 

material educaţional – orice mijloc sau instrument care este relevant pentru practicarea medicinei, are scop educațional (cărţi, reviste ştiinţifice medicale, ghiduri de practică medicală etc.) şi nu conţine denumirea sau marca întreprinderii farmaceutice și/sau denumirea comercială a unui anumit medicament;

 

material informativ – orice mijloc sau instrument care este relevant pentru practicarea medicinei și este destinat informării persoanelor calificate să prescrie sau să elibereze medicamente cu privire la rezumatul caracteristicilor produsului şi/sau condiţiile de prescriere şi eliberare a medicamentului;

 

publicitate a medicamentelor – difuzarea prin metode directe sau indirecte de informaţii în public, precum şi orice altă formă de activitate destinată să stimuleze prescrierea, distribuirea, eliberarea sau utilizarea medicamentelor;

 

responsabil pentru notificarea materialului publicitar – deţinător al certificatului de înregistrare a medicamentului sau persoană fizică ori juridică împuternicită de către acesta să îl reprezinte în relaţia cu Agenţia privind publicitatea sau promovarea medicamentului, care poartă responsabilitatea respectării prevederilor actelor normative în domeniu;

 

PROCEDURA DE NOTIFICARE A MATERIALULUI PUBLICITAR

Anexa 1 Model de cerere pentru notificarea materialului publicitar pentru medicamente

Anexa 2 Model bon de plată

Anexa 3 Formular de notificare a manifestărilor științifico-practice

Anexa 4 Formular de declarare anuală a activităților de sponsorizare