Sistemul Informațional de Management al Dispozitivelor Medicale

 

Pagina de acces  S I M D M

ATENTIONARE!!

Conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice: republicane, municipale, raionale, centrelor de sănătate, centrelor stomatologice - utilizatori ai Sistemului Informațional de Management al Dispozitivelor Medicale (SIMDM):

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale solicită, de la toți conducătorii de instituții medico-sanitare, după cum a fost anunțat în ianuarie 2021, să prezinte în perioada 15-30 iulie curent, raportarea semianuală, cu privire la administrarea datelor introduse în Sistemul Informațional de Management a Dispozitivelor Medicale.

 

Informație utilă: modul de raportare poate fi găsit la compartimentul SIMDM, GHID.
Rapoartele vor fi expediate pe adresa de e-mail: 
simdm@amdm.gov.md

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale informează despre faptul, că în procesul auditului Sistemul Informațional de Management al Dispozitivelor Medicale (SIMDM) s-a determinat că pentru o mare parte din dispozitivele medicale (DM) introduse în baza de date, nu este prezentată informația despre Verificarea Periodică (VP). Acest fapt generează la raportarea incorectă despre situația reală, referitoare la Verificarea Periodică și exploatarea sigură a Dispozitivelor Medicale.

În același context, Vă atenționăm despre nerespectarea HG 966 din 14.11.2017, cap II, p.7-4. Pentru Dispozitivele Medicale, care nu au fost supuse VP, este interzisă utilizarea. Administratorii bazei de date SIMDM urmează să verifice și să actualizeze informația solicitată. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, atenționează toți utilizatorii bazei de date a Sistemului Informațional de Management a Dispozitivelor Medicale despre continuitatea introducerii datelor despre modificările cu referire la DM.

Vă reamintim, că procesul de management al informației din baza de date SIMDM, este unul operativ, actualizarea făcându-se la orice schimbare a numărului de DM luate sau scoase de la evidența instituției.

LEGE

HOTARIRE DE GUVERN

ORDIN AL MINISTERULUI SANATATII

ORDIN AL AMDM

INSTRUCȚIUNE DE LUCRU

 

GHID

MODEL DE CERERE