Standard național

standard - document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară.

„standard armonizat” - înseamnă un standard european astfel cum este definit la articolul 2 din Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională.

standard internaţional - standard adoptat de o organizaţie internaţională de standardizare şi pus la dispoziţia publicului.

standard european - standard adoptat de o organizaţie europeană de standardizare şi pus la dispoziţia publicului.

 

Legea RM nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională

Ordinul Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale nr. 53 din 19.02.2018 „cu privire la aprobarea Listei standardelor naționale conexe la standardele internaționale armonizate”