Tarifele pentru înregistrarea dispozitivelor medicale

MODIFICĂRILOR EFECTUATE DUPĂ ÎNREGISTRARE 

(Aprobate prin Hotărârea Guvernului RM nr. 348 din 26 mai 2014)

Nr.
d/o

Denumirea serviciului

Tariful,

(lei)

1.

Înregistrarea şi reînregistrarea dispozitivelor medicale

1794,00

2.

Aprobarea modificărilor de tip I pentru dispozitivele medicale

897,00

3.

Aprobarea modificărilor de tip II pentru dispozitivele medicale

1211,00

Noutăți