Tarife

Tarifele pentru evaluarea materialelor publicitare fac parte din NOMENCLATORUL ŞI  TARIFELE serviciilor prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale,  aprobat prin Hotărârea Guvernului RM Nr. 348 din 26.05.2014. 

Evaluarea materialelor publicitare: 

N/o 

Denumirea serviciului 

Unitatea de măsură 

Tariful, lei

1. 

Evaluarea materialului publicitar (spot audio-video)  pentru medicamentele eliberate fără prescripţie  medicală (OTC)

718

2. 

Evaluarea materialului publicitar tipărit,  

medicamente OTC şi Rx.

718