Publicitatea medicamentelor în Republica Moldova

News

          Medicamentele reprezintă o categorie specifică de mărfuri, care impune abordare deosebită faţă de publicitatea acestora. Pentru a proteja sănătatea și interesele economice ale consumatorilor, dar şi a exclude utilizarea iraţională şi consumul exagerat de medicamente au fost elaborate acte normative.

          Cerinţe privind publicitatea medicamentelor sunt stipulate în:

  1. Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman
  2. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr.1352-XV din 03.10.2002 "Cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului"
  3. Legea RM Nr. 1456 din 25.05.1993 "Cu privire la activitatea farmaceutică"
  4. Legea RM Nr.1409-XIII din 17.12.1997 "Cu privire la medicamente"
  5. Legea RM Nr.1227-XIII din 27.06.97 "Cu privire la publicitate"
  6. Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului "Cu privire la difuzarea spoturilor publicitare ale produselor farmaceutice în cadrul serviciilor de programe radio şi TV" (extras)

          În dependenţă de modul de eliberare a medicamentelor din farmacii, publicitatea se clasifică în:

  1. publicitate adresată publicului larg;
  2. publicitatea destinată persoanelor calificate să prescrie, să distribuie şi să elibereze medicamente.

          Pentru publicul larg poate fi efectuată publicitate numai pentru medicamentele care se eliberează din farmacii fără prescripţie medicală (Lista OTC).  Publicitatea acestora poate fi efectuată prin intermediul posturilor TV, radio şi în incinta farmaciilor şi a instituţiilor medico-sanitare sub formă de material tipărit (pliante, postere, broşuri etc.).

          Publicitatea medicamentelor trebuie să conţină informații relevante și ușor de înțeles pentru public. Mesajul trebuie să fie în conformitate cu informaţia specificată în instrucţiunea pentru administrare.

          Toate materialele publicitare despre medicamente trebuie să conțină un text de avertizare, care indică faptul că produsul promovat este un medicament şi necesită o mai mare prudenţă în administrare.

          Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale recomandă ca fiecare consumator să citească instrucţiunea de administrare a medicamentului din interiorul ambalajului. Aceasta se verifică şi se aprobă la momentul înregistrării produsului medicamentos.

          Publicitatea medicamentelor baza de prescripție medicală pentru publicul larg este interzisă, cu excepţia companiilor de vaccinare publică, dacă acestea au fost aprobate în prealabil de Ministerul Sănătăţii. 

          Pentru persoanele calificate să prescrie, să distribuie şi să elibereze medicamente se permite publicitatea medicamentelor care se eliberează cu prescripţie medical (Rx).

          Publicitatea medicamentelor pe baza de prescriptie medicală poate fi efectuată numai prin intermediul revistelor de specialitate şi în cadrul manifestărilor ştiinţifico-practice.

          Informaţia detaliată despre medicamentele Rx poate fi consultată în rezumatul caracteristicilor produsului, care se verifică şi se aprobă de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale la momentul înregistrării produsului medicamentos.

          Materialele publicitare, atât pentru medicamentele OTC, cât şi Rx, trebuie să fie avizate de AMDM. După examinarea materialelor se eliberează aviz pentru publicitate, care permite efectuarea publicităţii în mass-media sau după solicitare.

          Publicitatea medicamentelor neautorizate în Republica Moldova este interzisă.

Procedura de notificare a materialului publicitar

Statistică

Tarife

Noutați

30
apr
2021

Stimați cetățeni, dragi colegi,

12
apr
2021

Dat fiind interesul sporit ce se atestă în spaţiul public în ultimele zile faţă de informaţiile despre vaccinul CoronaVac, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) vine cu următoare

24
mar
2021

Reprezentanți ai Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în colaborare cu Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Consiliul Audiov

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale