Curs de instruire cu tema ” GРP. Reguli de bună practică de farmacie”

News

08
авг
2016

Curs de instruire cu tema ”GРP. Reguli de bună practică de farmacie”

          În contextul alinierii Republicii Moldova la legislația Uniunii Europeane, în vederea implementării standardelor GPP, care  reprezintă o ultimă etapă din lanțul de distribuție a medicamentelor către pacient, astăzi, 08.08.2016, în cadrul AMDM se desfășoară un curs de instruire cu tema ” GРP. Reguli de bună practică de farmacie”.

          Evenimentul este organizat de către AMDM, în colaborare cu Olga Grințova, doctor conferențiar, farmacist clinician, magistru în managementul sistemului de sănătate, expert pe calitatea EDQM (European Pharmacopoeia Reference Standards).

          La curs participă inspectorii-farmaciști din cadrul Agenției, farmaciști diriginți de rețea, reprezentanți ai unor IMSP-uri și farmaciști din cadrul farmaciilor comunitare solitare.

          Programul cursului cuprinde următoarele aspecte:

 • Reguli GDP: istoric, standarde ale Federației Internaționale a Farmaciștilor;
 • Rolul farmacistului în UE și în Republica Moldova;
 • Concurența în sectorul farmaceutic și strategia pentru creșterea numărului de pacienți loiali;
 • Evaluarea și optimizarea funcționării farmaciilor în conformitate cu cerințele GPP;
 • Personalul din farmacii - structură, calificări, remunerare;
 • Structura sistemului de control al calității, procesele și rezultatele din farmacii.

          Totodată, vor fi discutate următoarele sfere de interes public:

 • asigurarea pacienților cu servicii farmaceutice de calitate;
 • accesul fizic al medicamentelor în farmacii;
 • preparearea formelor medicamentoase în farmacii;
 • servicii de prestare obligatorii în farmacii;
 • campanii de informare și educare a pacienților, în vederea automedicației controlate;
 • utilizarea rațională a medicamentelor;
 • practici internaționale (Marea Britanie, Germania, Finlanda,SUA) în domeniul aplăcării normelor GPP;
 • promovarea modului sănătos de viață, etc.

          În a II-a parte a zilei va avea loc un training la tema ”GPP – aplicarea normelor în Republica Moldova. Baza normativ-legală”

          La elaborarea normelor GPP pentru țara noastră, se va lua în considerare experiența țărilor care au implementat aceste norme, dar și specificul și particularitățile activității farmaceutice din Republica Moldova.

          Cursul se va finaliza cu eliberarea certificatelor de conformitate a pregătirii în vederea implementării normelor GPP pentru toți participanții.

Noutați

07
фев
2018

11
окт
2016

Atribuțiile AMDM de coordonare a procesului de aprovizionare cu medicamente a spitalelor vor fi preluate de Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.

08
авг
2016

   Curs de instruire cu tema ”GРP. Reguli de bună practică de farmacie”

Разработка и поддержка SEMSEO

(c) 2015. Агентство по лекарствам и медицинским приборам